Utvecklingen för prostatavården går framåt, resultaten från STHLM3 presenterades idag

Helena Wensman kommenterar ny KI studie

Resultaten från den stora STHLM3 studien ser vi som en mycket positiv nyhet, inte bara för att utvecklingen går framåt och vården blir bättre utan för att det ger en positiv effekt för bolag som jobbar i detta område inklusive AroCell.  

STHLM3 studien bygger på ett mycket stort antal genetiska markörer som associeras med risk för prostatacancer. De genetiska markörerna kombineras dessutom med detaljerad patientinformation för att göra testet mer tillförlitligt, för att höja säkerheten vid diagnos av misstänkt prostata cancer.

Det börjar komma liknande testpaneler inom fler cancerområden inklusive prostata cancer vilket är en tydlig signal på att dagens tester inte är tillräckligt tillförlitliga. PSA är en av de tester som länge har ifrågasatts just för att det överdiagnostiserar prostata cancer, vilket orsakar onödiga behandlingar med relativt hög risk för komplikationer. Komplikationer som dessutom ofta ger en bestående sänkt livskvalité för patienten i form av infektioner, inkontinens och impotens. Det finns också en del patienter som missas och upptäcks först i sent stadium av sjukdomen. 

Till skillnad från STHLM3 som bygger på 49 genetiska markörer i kombination med patientdata, är TK 210 ELISA är idag ett standalone test. Vårt test kan mycket väl ingå i paneltester, det ser vi är något som kommer starkt i framtiden och något vi redan arbetar med på Arocell. Vi fortsätter arbetet med den viktiga kliniska valideringen av TK 210 ELISA testet, ett test som är en ny metod för tidig upptäckt av återfall, behandlings övervakning och uppföljning.

En ytterligare fördel med TK 210 ELISA är att vårt test kan appliceras på flera typer av cancer utöver prostatacancer. Detta ger mängder av möjligheter och en betydande potential för testet framöver. Att TK 210 ELISA dessutom är utvecklat på en standard plattform innebär stora kostnadsfördelar vilket kommer att fortsätta spela en mycket betydelse inom sjukvården där kostnader ständigt ställs mot klinisk nytta. 

Vi ser därför mycket positivt på varje gång det uppmärksammas att dagens tester inte är tillräckligt bra och att det behövs utveckling. Vi kommer att vara med och utveckla nya applikationer med vårt TK 210 ELISA test. Våra kliniska resultat är mycket lovande för framtida studier. Vårt test kan användas för flera olika former av cancer, bland annat för prostatacancer.

Bästa hälsningar

Helena Wensman, PhD, Product Manager

AroCell AB

Taggar:

Om oss

AroCell utvecklar och kommersialiserar nya innovativa markörer för bestämning av celltillväxt och apoptos, som kommer att vara kliniskt värdefulla vid prognos, övervakning och uppföljning av cancerpatienter.

Prenumerera

Dokument & länkar