Array ökar ägarandelen i Imsys AB till 35 procent

Array ökar ägarandelen i Imsys AB till 35 procent Arrays styrelse utnyttjar optionen att förvärva ytterligare 15 procent av aktiekapital och röster i Imsys, i form av nyemitterade aktier i Imsys, för 6 miljoner kronor. Efter förvärvet äger Array 35 procent av kapitalet i Imsys. Avsikten är att utnyttja det av bolagsstämman erhållna bemyndigandet att nyemittera aktier i samband med förvärv för att finansiera köpet. Array har ytterligare option att förvärva upp till totalt 49 procent av aktiekapitalet. Genom ägandet i Imsys säkrar Array tillgång till världsledande kompetens inom rekonfigurerbara processorer. Imsys processorteknik, ibland kallad NISC, är den som bäst matchar Arrays krav på pris och prestanda hos styrdatorn för ® TonerJet och andra snabba färgskrivare. Array har ensamrätt globalt till NISC-processorer för skrivare, faxar och kopiatorer. En skrivarcontrollers största uppgift är att bearbeta grafik och bildinformation. Detta innebär att ett stort antal beräkningar skall göras under kort tid. Genom sin rekonfigurerbarhet kan NISC-processorn programmeras med speciella instruktioner, vilket innebär att den kan sköta bildbehandlingen i färgskrivare effektivare än traditionella processorer. Idag används RISC- processorer, vilka inte är rekonfigurerbara utan har fast instruktionsuppsättning. För att få ned skrivarens utskriftstider till en acceptabel nivå tvingas man därför komplettera RISC-processorn med specialutvecklade ASIC-kretsar, som hanterar bildbehandlingen. Med NISC- processorn behövs inte dessa kretsar vilket innebär kortare utvecklingstid och lägre materialkostnad samtidigt som prestandan i många fall kan förbättras. Imsys kan skräddarsy sin snabba processor för många tillämpningar, inte bara skrivare. Exempelvis har japanska Hunet utvecklat en billig och strömsnål en och enhalv tums färgskärm med rekordhög upplösning, 266 punkter per tum. Imsys processor är tänkt att styra skärmen. Imsys mikrokodar nu drivalgoritmerna för denna applikation. Någon förändring av chipet behövs inte. Detta skär ned utvecklingstiden med ett år och minskar kostnaderna med cirka tre miljoner kronor, enligt Imsys VD Stefan Blixt. NISC är världens mest strömsnåla processor med inbyggd javatolk. Det gör processorn extra intressant för mobila internetapplikationer, som till exempel WAP. Imsys processorer tillverkas av Ericsson Components. Vid frågor kontakta Paul Karlsson, VD Array Printers; telefon 031-695200, fax 031-695210, eller e-mail paul.karlsson@array, ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00010/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar