Array ökar ägarandelen i Imsys till 49 procent

Array ökar ägarandelen i Imsys till 49 procent Arrays styrelse har utnyttjat optionen att förvärva ytterligare 14 procent av aktiekapitalet och rösterna i Imsys för 18,5 MSEK, varav 10 MSEK är i form av nyemitterade aktier i Imsys AB. Förvärvet innebär att Array ökar sin ägarandel i Imsys till 49 procent. Övriga aktier ägs av Imsys grundare och nyckelpersoner. Array utnyttjar styrelsens bemyndigande att nyemittera aktier i samband med förvärvet för att finansiera köpet. Array har inga ytterligare optioner för att öka sitt ägande i Imsys. Kapitalet , om totalt 10 MSEK, som tillkommer Imsys ska dels användas till att förstärka bolagets ledningsgrupp, dels till marknadsföring och produktutveckling. Avsikten är att skapa finansiella förutsättningar för tillväxt och produktlanseringar under år 2000. Genom ägandet i Imsys säkrar Array tillgång till världsledande kompetens inom rekonfigurerbara processorer. Imsys processorteknik, ibland kallad NISC, är den som bäst matchar Arrays krav på pris och prestanda hos styrdatorn för TonerJet® och andra snabba färgskrivare. Array har globalt ensamrätt till NISC-processorer för skrivare, faxar och kopiatorer. Den viktigaste uppgiften för styrdatorn i skrivare är att bearbeta grafik och bildinformation. Styrdatorn ska utföra ett stort antal beräkningar under kort tid. Genom sin rekonfigurerbarhet kan NISC- processorn programmeras med speciella instruktioner, vilket innebär att den kan sköta bildbehandlingen i färgskrivare kostnadseffektivare än traditionella processorer. Idag används RISC-processorer, vilka inte är rekonfigurerbara utan har fast instruktionsuppsättning. För att få ner skrivarens utskriftstider till en acceptabel nivå tvingas man därför komplettera RISC-processorn med specialutvecklade ASIC-kretsar, som hanterar bildbehandlingen. Med NISC-processorn behövs inte dessa kretsar. Det innebär kortare utvecklingstid och lägre materialkostnad samtidigt som prestandan i många fall kan förbättras. Imsys kan skräddarsy sin snabba processor för många tillämpningar, inte bara för skrivare. Exempelvis utvecklar Imsys drivalgoritmer för displayer. NISC är världens mest strömsnåla processor med inbyggd javatolk. Det gör processorn extra intressant för mobila internetapplikationer som till exempel WAP. Imsys processorer tillverkas av Ericsson Components. För ytterligare information om Imsys se www.imsys.se. För vidare information kontakta Paul Karlsson, VD: telefon; 031-69 52 00 fax; 031-69 52 10 e-post: paul.karlsson@array.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00130/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar