"Array Printers" byter namn till "Array"

"Array Printers" byter namn till "Array" Styrelsen i Array Printers AB Publ. föreslår bolagstämman att ändra bolagets namn till "Array AB Publ." Array har sedan ett par år tillbaka breddat sin verksamhet till att, förutom skrivartekniken TonerJet, även omfatta Java/grafikprocessorn NISC. Verksamheten runt NISC-processorn bedrivs dels mot skrivarindustrin genom Arrays egen organisation och dels mot mobila applikationer genom intressebolaget Imsys AB (i vilket Array äger 49% av aktiekapitalet). NISC-processorn utvärderas för närvarande av en ledande skrivartillverkare samt en ledande mobiltelefontillverkare. För att undvika missförstånd kring verksamhetens inriktning föreslår styrelsen att "Printers" stryks ur bolagsnamnet. Styrelsen vill samtidigt betona att kommersialiseringen av TonerJet i färgskrivare och färgkopiatorer fortfarande utgör bolagets huvudverksamhet. Array har ett strategiskt FoU-samarbete med en av bolagets licenstagare - Matsushita/Panasonic som syftar till serieproduktion ett kvartal in i nästa år, 2001. Dessutom bedriver Array verksamhet kring termokromatiska bildskärmar för publik information genom det helägda dotterbolaget Array Displays. Array Displays slutlevererade nyligen sin första order för passagerarinformation för kollektivtrafik till finska Mitron OY. Bolagstämma i Array hålls den 12:e April 2000 klockan 18.00 i Stenhammarsalen, Konserthuset, Göteborg. Anmälan kan göras på telefon 031- 69 52 00, fax 031-69 52 10 eller e-mail; lena.janson@array.se. Vid frågor kontakta Paul Karlsson, VD Array Printers; telefon 031-695200, fax 031-695210, eller e-mail paul.karlsson@array.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00420/bit0002.pdf

Dokument & länkar