Nyemissionen i Array fulltecknad

Nyemissionen i Array fulltecknad Nyemissionen i Array Printers AB Publ. ("Array") är fulltecknad, innebärande att bolagets aktiekapital genom nyemissionen ökas med 3.892.194 kronor till 23.353.164 kronor. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier till 1.167.192 aktier av serie A och 22.185.972 aktier av serie B, envar aktie på nominellt en krona. Nyemissionen tillför Array cirka 78 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Styrelsen Göteborg den 4 november 1999 Vid frågor kontakta VD Paul Karlsson, telefon 031-695200, fax 031-695210, eller e-mail paul.karlsson@array ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00740/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar