Arrowhead AB avyttrar verksamheten i Danmark

Arrowhead AB avyttrar verksamheten i Danmark Arrowhead har som ett led i sin fokusering på den svenska verksamheten, avyttrat sin verksamhet i Danmark. Verksamheten köps av det danska företaget Hecast Aps. Vi har beslutat att renodla verksamheten och lägger nu tyngdpunkten på att utveckla Arrowheads verksamhet inom datakommunikationsområdet i Sverige, säger Magnus Andersson, finanschef för Arrowhead AB. Arrowheads ambition är att vara en av de ledande leverantörerna av högkvalitativa datakommunikationstjänster till företag i Sverige. Arrowheads affärsidé är att med stor geografisk spridning och på ett kundnära sätt, tillhandahålla kvalitetssäkrade och kostnadseffektiva, nätbaserade kommunikationslösningar till företag, organisationer och operatörer i Sverige. Det danska dotterbolaget Arrowhead AS säljs i sin helhet till Hecast Aps. Samtliga 20 medarbetare kommer att övergå till den nya ägaren. Hecast Aps är ett holdingbolag inom telekom och infrastruktursektorn, under ledning av Henrik Lind, VD. För mer information kontakta: Sune Lundin, VD, tel 0706-22 70 77 Magnus Andersson, Finanschef , tel 0705-697946 Anna Lihr, Informationschef, tel 0708-93 33 52 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00740/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00740/bit0001.pdf

Om oss

Arrowhead är Sveriges bredbandsoperatörer. Affärsinriktningen är att leverera hög kvalitativa bredbandslösningar till företag. Arrowhead kopplar upp företag med bredband från Internet, via stamnät, regionalnät, stadsnät: fram till arbetsplatsen.

Dokument & länkar