Artexis förvärvar två skolmässor

Förskolan i Fokus och Skoldagarna förvärvas av den erfarna mässarrangören Artexis från Sydsvenska Mässor & Events AB. Redan i höst genomförs Förskolan i Fokus i Artexis regi med mässornas rutinerade projektledare, Louise Boman från SSME, som fortsätter att leda mässorna.

Artexis som sedan två år driver framgångsrika SETT – konferensen och mässan om det moderna lärandet i skolan, utökar därmed sitt utbud av mässor inom skolområdet. Artexis hoppas kunna tillföra kunskap inom det snabbt växande området.

– Det här är bra för Artexis, då vi redan har en stark position och kunskap om branschen i synnerhet genom SETT. Vi hoppas kunna tillföra värdefull kunskap till både Förskolan i Fokus och Skoldagarna, säger Bo Magnusson, operativ chef på Artexis.

Förskolan i Fokus arrangeras den 15-16 oktober 2013 på Malmömässan. Skoldagarna arrangeras i Malmö 2014 och SETT-dagarna arrangeras 17-18 april 2013 på Kistamässan i Stockholm.


För mer information kontakta:
Louise Boman, projektledare, louise.boman@ssme.se, 0768-69 49 07
Bosse Magnusson, operativ chef, Artexis, bo.magnusson@artexis.se, 08-506 650 50


Kort om mässorna
Mötesplatsen Förskolan i Fokus arrangerades första gången år 2011 och lockade 2 034 unika besökare och mer än 800 seminarieanmälningar. Det är en mötesplats som vänder sig till alla som arbetar inom förskolan, såväl den kommunala som den privata, förskoleklasser och dess förskolechefer och rektorer. Läs mer www.forskolanifokus.se

Skoldagarna är en av Sveriges största skolmässor för alla som är verksamma inom grund- och gymnasieskolan, samt fritidshem. När mässan senast arrangerades lockade den närmare 3 000 besökare. Nästa gång arrangeras Skoldagarna 2014 på Malmömässan. Läs mer www.skoldagarna.se

SETT är Skandinaviens största mässa och konferens inom området det innovativa och moderna lärandet. SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation" och handlar om att få skolans professionella medarbetare att känna inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur det moderna lärandet kan utvecklas i just deras skolor mot högre måluppfyllelse. Till SETT 2012 kom cirka 4 500 personer från tre länder och 193 kommuner. Läs mer www.settdagarna.se


Om Artexis

Artexis Nordic ingår i ett av Europas största mässbolag Artexis Group och arrangerar ett 20-tal egna mässor årligen i två av Sveriges ledande mötesplatser - Kistamässan och Malmömässan. Kistamässan, placerad i hjärtat av företagsexpansiva Kista Science City i Stockholm, har sedan starten 2008 etablerat sig som en modern mötesplats för mässor och externa evenemang med en anläggning om totalt 15 000 kvadratmeter. Nya Malmömässan i Hyllie i närheten av Malmö Arena, har en anläggning om 20 000 kvadratmeter och är i första hand avsedd för mässor och kongresser, men lämpar sig även för arrangemang som kräver större inomhusytor. Läs mer på http://www.artexis.se/

Taggar:

Om oss

Artexis är en del av Belgiska Artexis Group och har två mässanläggningar i Sverige. Kistamässan i Stockholm och Malmömässan i Malmö. I Artexis ingår även EasyFairs Norden, Sveriges största mässarrangör av B2B-mässor.

Prenumerera

Media

Media