Ändring av antalet aktier och röster i Artimplant AB

Med hänvisning till 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument meddelas att nyemission av B-aktier under mars månad 2012 har inneburit att antalet aktier och röster i Artimplant AB har förändrats enligt nedan:

Före nyemission: A-aktier 575.000, B-aktier 117.914.580, totalt antal aktier 118.489.580 och totalt antal röster 123.664.580.

Ökning genom nyemission: B-aktier 395.492.676.
Efter nyemission: A-aktier 575.000, B-aktier 513.407.256, totalt antal aktier 513.982.256 och totalt antal röster 519.157.256.

 
För ytterligare information kontakta

Kjell Thörnbring, verkställande direktör
E-post: kjell.thornbring@artimplant.com
Telefon: +46 (0)703 119 025

Ytterligare information finns på www.artimplant.com där det också går att prenumerera på framtida pressmeddelanden; www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Om Artimplant
Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi. Vi bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter, tillverkade av Bolagets egenutvecklade biomaterial Artelon®, fyller kliniska behov och säljs inom ett växande antal terapiområden. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador.

Artimplant är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Forward-looking statements
This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological bsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

Informationen är sådan som Artimplant ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2012, kl. 16:00 (svensk tid).

Taggar:

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar