Artimplant avser genomföra riktad nyemission

Artimplant avser genomföra riktad nyemission Styrelsen för Artimplant AB kallar till extra bolagsstämma den 27 mars 2000. Stämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission av upp till 2.000.000 nya aktier av serie B i Artimplant, riktad till internationella institutionella investerare. Syftet med emissionen är att tillföra bolaget medel för det intensifierade arbetet inom produktutveckling och marknadsföring. I och med att Artimplant går in i en marknadsfas med en global lanseringsstrategi ser företaget det som naturligt att öka andelen internationella investerare. - Sedan börsintroduktionen i slutet av 1997 har Artimplants kliniska prövningsverksamhet inom ledbandsområdet utvecklats mycket väl. Resultaten är hittills mycket lovande och vi ser möjligheter att lansera en första ledbandsprodukt snabbare än tidigare förväntat, säger Anders Cedronius, VD för Artimplant. Under den senaste tvåårsperioden har produktportföljen utökats till att omfatta ett dussintal utvecklingsprojekt och riktar sig till en totalmarknad på 20-30 miljarder kronor. Därutöver tillkommer den ännu större marknadspotentialen inom läkemedelsområdet, där vårt patent för koppling av aktiv substans till nedbrytbara material kan användas för läkemedelstillförsel. Konkurrensen inom ett flertal av Artimplants produktområden är begränsad, samtidigt som det medicinska behovet är stort. För att kommersiellt bäst tillvarata Artimplants gynnsamma läge, är det styrelsens och företagledningens uppfattning att betydligt större värden kan genereras i bolaget om ytterligare finansiella resurser tillförs för att tidigarelägga lanseringen av ett flertal nya produkter. Dessa resurser skall främst användas för att intensifiera arbetet med produktutveckling, kliniska prövningar och marknadsföring. Under förutsättning att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en nyemission är det styrelsens avsikt att genomföra nyemissionen på marknadsmässiga villkor snarast efter bolagsstämman. Före den föreslagna emissionen uppgår antalet aktier i Artimplant till 8.250.000, varav 1.000.000 är av serie A och 7.250.000 är av serie B. Enskilda Securities AB är rådgivare till bolaget i samband med emissionen. För ytterligare information kontakta: Lars-Erik Nygren, Finansdirektör tel: 031 - 746 5600 Kari Odhnoff, Investor Relations, tel: 0708 - 639 341 Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi. Artimplants affärsidé är att bedriva forskning och att utveckla, tillverka och marknadsföra nedbrytbara implantat i syfte att ge skadad kroppsvävnad temporär avlastning och understödja naturliga läkningsprocesser. Visionen är bli världsledande inom biologiskt nedbrytbara implantat som stimulerar självläkning och återskapar ett aktivt liv. Bolagets forskare, vilka representerar en bred tvärvetenskaplig kompetens, har syntetiserat ett stort antal nedbrytbara polymerer i syfte att anpassa egenskaperna till olika medicinska behov. Artimplant har bland annat utvecklat och patenterat ett nedbrytbart ledbandsimplantat, som för närvarande genomgår en klinisk prövning vid främre korsbandsskada omfattande 200 patienter. Tidiga resultat ur en pilotstudie med Artimplants främre korsbandsimplantat visar på subjektiv och objektiv stabilitet i de opererade knän och tekniken möjliggjorde relativt tidig rehabilitering. Brustet främre korsband i knät är den vanligaste ledbandsskadan och leder ofta till livslånga men för den skadade och betydande kostnader för samhället. Artimplants teknologi kan användas inom en rad andra applikationsområden och utvecklingsverksamheten har breddats till att omfatta ett dussintal projekt. Artimplants målsättning är att lansera minst en produkt år 2000. Som ett led i Artimplants marknadsstrategi har Gothenburg Medical Center (GMC) förvärvats i syfte att bland annat etablera ett svenskt centrum för Artimplant Academy - ett forum för avancerad klinisk forskning, tillämpning och utbildning inom ortopedisk kirurgi. Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. www.artimplant.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00670/bit0002.pdf

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar