ARTIMPLANT BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

Västra Frölunda, 10 februari 2011

  • Nettoomsättningen uppgick fjärde kvartalet till 3,5 MSEK (5,8) och januari-december till 18,5 MSEK (24,0).*
  • Resultat efter skatt uppgick fjärde kvartalet till -7,4 MSEK (-5,4) och januari-december till -22,4 MSEK (-18,6).
  • Resultat per aktie uppgick fjärde kvartalet till -0,07 SEK (-0,09) och januari-december till -0,32 SEK (-0,31).
  • Egenförsäljningens andel av den totala försäljningen fortsätter att öka och uppgick under fjärde kvartalet till 70% (60) av produktförsäljningen, motsvarande siffra under helåret var 61% (37).
  • Jämfört med 2009 mer än dubblerades Artimplants egenförsäljning i USA medan intäkterna från licensförsäljning halverades.
  • Artimplants företrädesemission tecknades till 189% och tillförde som planerat Bolaget cirka 38,5 miljoner kronor före emissionskostnader.
  • Artimplants strategi har marknadsinriktats med en ökad intensitet på egenförsäljningen i USA.
  • Artimplant genomförde under hösten 2010 personalneddragningar i Sverige som motsvarar en årlig besparing på ca 5 MSEK när uppsägningstiderna har löpt ut. Samtidigt har Bolaget anställt fler produktspecialister i USA.
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2010.

Händelser efter periodens utgång

  • Lansering av nya Artelon® Tissue Reinforcement-produkter har inletts

Artimplant håller telefonkonferens om denna rapport den 10 februari 2011 kl. 11:00 (svensk tid). För mer information se www.artimplant.com.

* Siffror inom parentes avser motsvarande period förra året

För ytterligare information kontakta: Hans Rosén, VD, tel 46 (0)31-746 56 00, 46 (0)708 58 34 70, hans.rosen@artimplant.com

Lars-Johan Cederbrant, Finanschef, tel 46 (0)31-746 56 54, 46 (0)703 01 68 54, lars-johan.cederbrant@artimplant.com

Ytterligare information finns på www.artimplant.com. För att prenumerera på framtida pressmeddelanden vänligen gå till www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Om Artimplant

Artimplants affärsidé är att återställa patienters hälsa genom att erbjuda sjukvården nedbrytbara implantat som skapar förutsättning för kroppen att självläka. Artimplant är ett medicinteknikbolag som bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter tillverkas av det egenutvecklade biomaterialet Artelon®. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros och förstärkning av skadad mjukvävnad. Bolagets produkter säljs av licenstagare och egenförsäljning med eget varumärke sker via kommissionärer och distributörer. Artimplant är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Forward-looking statements

This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

Informationen är sådan som Artimplant är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2011, kl.08:00 (svensk tid).

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Prenumerera

Dokument & länkar