ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007

Västra Frölunda, 2007-08-08

• Nettoomsättningen uppgick till 8,7 MSEK (3,0)*
• Resultat efter skatt uppgick till -7,7 MSEK (-30,7)
• Resultat efter skatt uppgick till -6,1 MSEK (-19,1), exklusive engångspost på -1,6 MSEK (-11,6)
• Resultat per aktie inklusive engångspost uppgick till -0,13 SEK (-0,52 SEK)
• Försäljning av Artelon® CMC Spacer var cirka 2 100 (900) enheter, varav 800 (500) under andra kvartalet 2007
• Cirka 5 000 patienter behandlade med Artelon®-implantat sedan lansering
• FDA-godkännande av Artelon® CMC Spacer Arthro samt Artelon® STT Spacer
• Marknadschef rekryterad med tillträde den 1:a oktober

* Siffror inom parentes avser motsvarande period förra året

Bolaget håller telefonkonferens kl. 14:30, 2007-08-08. Inloggningsinformation finns på www.artimplant.com.

Notera vänligen att datum för Artimplants niomånadersrapport har senarelagts med en dag till den 9:de november, 2007.

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar