ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2011

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,7 MSEK (9,8).*
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,0 MSEK (-9,8).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,16).
 • Kostnader av engångskaraktär belastar resultatet med -0,9 MSEK (-).
 • Egenförsäljningens andel av den totala försäljningen fortsätter att öka och uppgick till 72 % (57) av produktförsäljningen.
 • Bolaget reviderar kassaflödesmål till att uppnå positivt kassaflöde före rörelsekapitalförändringar på månadsbasis under första kvartalet 2012 (tidigare mål var andra halvåret 2011).

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (5,1).*
 • Resultat efter skatt uppgick till -5,2 MSEK (-5,0).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,08).
 • Kostnader av engångskaraktär belastar resultatet med -0,9 MSEK (-).

Händelser efter rapportperioden

 • Beslut om etablering av eget försäljningskontor i USA.

Artimplant håller ingen telefonkonferens om denna rapport. För mer information se www.artimplant.com.

* Siffror inom parentes avser motsvarande period förra året


För ytterligare information kontakta:
Kjell Thörnbringt, VD, tel +46 (0)31-746 56 54, +46 (0)703 11 90 25,
kjell.thornbring@artimplant.com

Ytterligare information finns på www.artimplant.com där det också går att prenumerera på framtida pressmeddelanden; www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html


Om Artimplant
Artimplants affärsidé är att återställa patienters hälsa genom att erbjuda sjukvården nedbrytbara implantat som skapar förutsättning för kroppen att självläka.

Artimplant är ett medicinteknikbolag som bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter tillverkas av det egenutvecklade biomaterialet Artelon®. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnads­skador samt för oralkirurgiska och veterinär­medicinska applikationer. Bolagets produkter säljs av licenstagare och ­egenförsäljning med eget varumärke sker via kommissionärer och distributörer.

Artimplant är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Forward-looking statements
This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

Informationen är sådan som Artimplant ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 augusti 2011 kl.09:00 (svensk tid).

Taggar:

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar