Artimplant förlänger finansieringsavtal avseende rättegångskostnader i USA, får tillbaka utlagda kostnader och påkallar skiljeförfarande.

Artimplant, de inblandade två försäkringsbolagen och försäkringsmäklaren har förlängt det finansieringsavtal som ingicks sommaren 2012 och som syftar till att täcka Artimplants rättegångskostnader i USA till dess en slutlig lösning i ansvarsfördelningen föreligger.

Parterna har nu även kommit överens om att de rättegångskostnader Artimplant haft för tid före finansieringsavtalet ska omfattas av detta avtal, vilket innebär att Artimpants kassa nu kommer att tillföras cirka 5 MSEK.

Som tidigare informerats om är det Artimplants uppfattning att det finns ett fullgott ersättningsskydd men att det föreligger en osäkerhet hur betalningsansvaret ska fördelas mellan försäkringsbolagen och/eller försäkringsmäklaren. Denna uppfattning stärks också i och med det nu tecknade avtalet där Artimplant erhåller ersättning för sina tidigare rättegångskostnader.

I samband med förlängningen av avtalet har försäkringsbolagen och försäkringsmäklaren slutligen konstaterat att det inte går att uppnå enighet i fråga om fördelning av betalningsansvaret varför samtliga parter är överens om att detta skall avgöras i ett så snabbt och effektivt skiljeförfarande som möjligt. Artimplant har därför idag påkallat skiljeförfarande vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Västra Frölunda den 25 februari 2013

Kjell Thörnbring

 

För ytterligare information kontakta
Kjell Thörnbring, verkställande direktör
E-post:           kjell.thornbring@artimplant.com
Telefon: +46 703 119 025

Ytterligare information finns på www.artimplant.com där det också går att prenumerera på framtida pressmeddelanden; www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html


Om Artimplant

Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi.

Vi bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvaliteten. Våra produkter, tillverkade av Bolagets egenutvecklade biomaterial Artelon®, fyller kliniska behov och säljs inom ett växande antal terapiområden. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador.

Artimplant är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Forward-looking statements
This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

Informationen är sådan som Artimplant ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari, 2013, kl 17:25(svensk tid).

Taggar:

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.