Artimplant rekryterar Director Sales & Marketing

Artimplant rekryterar Director Sales & Marketing Artimplant har rekryterat Michael Nordh från Astra Zeneca. Michael Nordh blir som Director Sales & Marketing och medlem i Artimplants ledningsgrupp ansvarig för marknadsföring och försäljning av bolagets produkter på den internationella marknaden. Michael Nordh kommer närmast från Astra Zeneca där han som Business Development Director bland annat arbetat med integrationen mellan Astra och Zeneca och koncernövergripande strategifrågor. Tidigare arbetade han inom den amerikanska Merck-koncernen. Efter civilekonomutbildning vid Handelshögskolan i Stockholm 1991 har han skaffat sig en bred erfarenhet av marknadsföring, försäljning och strategiskt arbete på koncernnivå inom den internationella läkemedelsindustrin. Michael Nordh kommer att vara stationerad i Stockholm och hans primära uppgift är uppbyggnaden av Artimplants internationella marknads- och försäljningsorganisation, samt varumärkesprofilering inför lanseringen av bolagets första produkter mot slutet av innevarande år. Anders Cedronius, verkställande direktör för Artimplant, kommenterar: - Under den senaste tvåårsperioden har Artimplants produktportfölj utökats till att omfatta ett dussintal utvecklingsprojekt som riktar sig till en totalmarknad på 20-30 miljarder kronor. Det medicinska behovet av våra produkter är stort och då vi nu står inför en intensiv marknadslanseringsfas ser vi det som mycket värdefullt att knyta till oss en person med Michael Nordhs kompetens och erfarenhet. För ytterligare information kontakta: Lars-Erik Nygren, Finansdirektör tel: 031 - 746 5600 Kari Odhnoff, Investor Relations, tel: 0708 - 639 341 www.artimplant.se Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi. Artimplants affärsidé är att bedriva forskning och att utveckla, tillverka och marknadsföra nedbrytbara implantat i syfte att ge skadad kroppsvävnad temporär avlastning och understödja naturliga läkningsprocesser. Visionen är bli världsledande inom biologiskt nedbrytbara implantat som stimulerar självläkning och återskapar ett aktivt liv. Bolagets forskare, vilka representerar en bred tvärvetenskaplig kompetens, har syntetiserat ett stort antal nedbrytbara polymerer i syfte att anpassa egenskaperna till olika medicinska behov. Artimplant har bland annat utvecklat och patenterat ett nedbrytbart ledbandsimplantat, som för närvarande genomgår en klinisk prövning vid främre korsbandsskada omfattande 200 patienter. Tidiga resultat ur en pilotstudie med Artimplants främre korsbandsimplantat visar på subjektiv och objektiv stabilitet i de opererade knän och tekniken möjliggjorde relativt tidig rehabilitering. Brustet främre korsband i knät är den vanligaste ledbandsskadan och leder ofta till livslånga men för den skadade och betydande kostnader för samhället. Artimplants teknologi kan användas inom en rad andra applikationsområden och utvecklingsverksamheten har breddats till att omfatta ett dussintal projekt. Artimplants målsättning är att lansera minst en produkt år 2000. Som ett led i Artimplants marknadsstrategi har Gothenburg Medical Center (GMC) förvärvats i syfte att bland annat etablera ett svenskt centrum för Artimplant Academy - ett forum för avancerad klinisk forskning, tillämpning och utbildning inom ortopedisk kirurgi. Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT01010/bit0002.pdf

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Prenumerera

Dokument & länkar