Artimplant senarelägger årsstämma och kvartalsrapport

Styrelsen har beslutat att flytta fram årsstämman och rapporten för första kvartalet 2013 från den 7 maj 2013 till den 30 maj 2013. Orsaken är det pågående utvärderingsarbetet hur bolagets framtida struktur skall se ut och hur bolaget ska erhålla erforderlig finansiering, allt för att på sikt skapa en konkurrenskraftig och lönsam verksamhet.

Styrelsen har som målsättning att presentera resultatet av utvärderingen inför årsstämman.

Västra Frölunda den 4 april, 2013

Kjell Thörnbring
VD


  
För ytterligare information kontakta

Kjell Thörnbring, verkställande direktör
E-post: kjell.thornbring@artimplant.com
Telefon: +46 703 119 025
Ytterligare information finns på www.artimplant.com där det också går att prenumerera på framtida pressmeddelanden; www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Om Artimplant
Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi.
Vi bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvaliteten. Våra produkter, tillverkade av Bolagets egenutvecklade biomaterial Artelon®, fyller kliniska behov och säljs inom ett växande antal terapiområden. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador. Artimplant är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Forward-looking statements
This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

Informationen är sådan som Artimplant ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april, 2013, kl 15:00 (svensk tid).

Taggar:

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.