Artimplant senarelägger årsstämman till den 27 juni, 2013 samt publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Styrelsen flyttar fram årsstämman från den 30 maj till den 27 juni 2013. Det pågående utvärderingsarbetet hur bolagets framtida struktur skall se ut och hur bolaget ska erhålla erforderlig finansiering fortgår.

Bolaget kommer att publicera Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 på Bolagets webbplats; http://www.artimplant.com/investors-media/arsredovisningar.html, imorgon den 30 april, 2013. Revisionsberättelsen i årsredovisningen avviker från standardutformningen.

Med hänsyn till miljö och kostnader kommer inte tryckt årsredovisning att distribueras mer än till dem som beställer ett exemplar från Bolaget. Tryckt årsredovisning kan beställas via e-post på investor.relations@artimplant.com eller via telefon på 031-746 5600.


Västra Frölunda den 29 april, 2013

Kjell Thörnbring
VD

För ytterligare information kontakta
Kjell Thörnbring, verkställande direktör
E-post:  kjell.thornbring@artimplant.com
Telefon: +46 703 119 025

Ytterligare information finns på www.artimplant.com där det också går att prenumerera på framtida pressmeddelanden; www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Om Artimplant
Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi.
Vi bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvaliteten. Våra produkter, tillverkade av Bolagets egenutvecklade biomaterial Artelon®, fyller kliniska behov och säljs inom ett växande antal terapiområden. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador.
Artimplant är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Forward-looking statements
This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

Informationen är sådan som Artimplant ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april, 2013, kl 13:45 (svensk tid).

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar