Artimplant stärker sin marknadsposition

Artimplant har träffat en överenskommelse med sin licenstagare Biomet Sports Medicine, Inc. om att överta det totala försäljningsansvaret av ATR-produkter.

Biomet har haft licensrättigheterna för våra Artelon® Tissue Reinforcement (ATR)-produkter sedan 2005. Under 2007 omförhandlades avtalet från att vara exklusivt till att bli icke exklusivt för den amerikanska marknaden. I samband med detta började Artimplant bearbeta marknaden på egen hand med målsättningen att snabbare öka försäljningen av ATR-produkter.

Att Artimplant nu avslutar licensavtalet med Biomet är ett led i den nya strategin att satsa fullt ut på en egen organisation och en egen försäljning. Vid årsskiftet avslutades det andra licensavtalet avseende Artimplants Spacer-produkter vilket innebär att vi nu helt och hållet själva ansvarar för all försäljning av våra produkter på alla marknader.

Genom vår nya förstärkta organisation i USA, som är på plats sedan slutet av föregående år, har vi tagit ett stort steg framåt i vår utveckling. Försäljningsutvecklingen har under slutet av föregående år och inledningen av detta år varit klart positiv jämfört mot tidigare år. Det gör att vi känner en stor tillförsikt inför framtiden och med att den uppsatta målsättningen att nå ett positivt kassaflöde på månadsbasis under det fjärde kvartalet i år ligger fast.

Västra Frölunda den 20 mars 2012
Kjell Thörnbring

För ytterligare information kontakta

Kjell Thörnbring, verkställande direktör
E-post: kjell.thornbring@artimplant.com
Telefon: +46 (0)703 119 025

Ytterligare information finns på www.artimplant.com där det också går att prenumerera på framtida pressmeddelanden; www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Om Artimplant
Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi och oralkirurgi. Vi bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter, tillverkade av Bolagets egenutvecklade biomaterial Artelon®, fyller kliniska behov och säljs inom ett växande antal terapiområden. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador samt för orala applikationer.

Artimplant är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Forward-looking statements
This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological bsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

Informationen är sådan som Artimplant ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2012, kl. 08:45 (svensk tid).

Taggar:

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar