Artimplants niomånadersrapport 2003

ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september 2003 AVTAL OM FöRSäLJNING AV GOTHENBURG MEDICAL CENTER * Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 20,3 MSEK (18,2 MSEK) * Resultat efter skatt uppgick till -17,4 MSEK (-40,0 MSEK) * Resultat per aktie uppgick till -0,73 SEK (-4,32 SEK) * Verksamheten i dotterbolaget Gothenburg Medical Center avyttrades. Affären innebär ett likviditetstillskott på 11 MSEK. * I augusti erhöll bolaget CE-certifikat för Artelon Spacer CMC-I Händelser efter periodens utgång * Artimplants styrelse föreslår en företrädesemission om 48 MSEK. Större institutionella aktieägare har åtagit sig att teckna nära 70% av de nya aktierna. Ytterligare information lämnas i ett separat pressmedelande. Kommande informationstillfällen: Bokslutskommuniké: 17 februari 2004 Delårsrapport för första kvartalet 2004: 27 april 2004 Delårsrapport för första halvåret 2004: 27 augusti 2004 Delårsrapport för de tre första kvartalen 2004: 5 november 2004 Rapporterna finns tillgängliga på Artimplants hemsida www.artimplant.se samtidigt som de distribueras till medierna. För ytterligare information kontakta: Tord Lendau, VD, tel 0708-369 403, 031-746 5600 tord.lendau@artimplant.se Jonas Ström, Finanschef, tel 031-746 5654, 070-3016854 jonas.strom@artimplant.se ARTIMPLANT Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi. Artimplant bedriver forskning och utveckling samt utveckling av tillverkningsprocesser av nedbrytbara implantat i syfte att återskapa ett aktivt liv. Företagets egenutvecklade biomaterial bygger på en ny teknologi som öppnar nya marknader inom ortopedisk kirurgi och närliggande områden där de medicinska behoven är stora. Artimplant har bland annat utvecklat och patenterat ett antal olika nedbrytbara ledbandsimplantat, som genomgår kliniska prövningar. Bolagets affärsmodell är att utlicensiera produkter och teknologi till globala partners. Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00060/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00060/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar