Artimplants styrelse bemyndigades genomföra riktad nyemission

Artimplants styrelse bemyndigades genomföra riktad nyemission En extra bolagsstämma i Artimplant bemyndigade idag bolagets styrelse att besluta om en riktad nyemission av upp till 2.000.000 nya aktier av serie B, riktad till institutionella investerare. Anders Cedronius, verkställande direktör för Artimplant, kommenterar: "Med hänsyn till de positiva tidiga uppföljningsresultaten från pilotstudierna för främre korsband och tumligament, och den stora marknadspotentialen för Artimplants ledbandsprodukter, har arbetet med att lansera dessa produkter intensifierats. Mer resurser krävs för en kraftfull expansion. I och med att Artimplant går in i en marknadsfas med en global lanseringsstrategi ser företaget det som naturligt att öka andelen institutionella investerare." Det är styrelsens avsikt att genomföra nyemissionen så snart som möjligt. Artimplant avser att i första hand använda de medel som genom en nyemission tillförs bolaget för att intensifiera arbetet med marknadsföring och kliniska prövningar. Det är bolagets förhoppning att härigenom kunna tidigarelägga lanseringen av ett flertal nya produkter. Enskilda Securities AB är finansiell rådgivare till Artimplant i samband med emissionen. För ytterligare information, v g kontakta: Lars-Erik Nygren, Finansdir., tel: 031-746 5600 eller Kari Odhnoff, Investor Relations, tel: 0708-639 341 www.artimplant.se Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi. Artimplants affärsidé är att bedriva forskning och att utveckla, tillverka och marknadsföra nedbrytbara implantat i syfte att ge skadad kroppsvävnad temporär avlastning och understödja naturliga läkningsprocesser. Visionen är bli världsledande inom biologiskt nedbrytbara implantat som stimulerar självläkning och återskapar ett aktivt liv. Bolagets forskare, vilka representerar en bred tvärvetenskaplig kompetens, har syntetiserat ett stort antal nedbrytbara polymerer i syfte att anpassa egenskaperna till olika medicinska behov. Artimplant har bland annat utvecklat och patenterat ett nedbrytbart ledbandsimplantat, som för närvarande genomgår en klinisk prövning vid främre korsbandsskada omfattande 200 patienter. Tidiga resultat ur en pilotstudie med Artimplants främre korsbandsimplantat visar på subjektiv och objektiv stabilitet i de opererade knän och tekniken möjliggjorde relativt tidig rehabilitering. Brustet främre korsband i knät är den vanligaste ledbandsskadan och leder ofta till livslånga men för den skadade och betydande kostnader för samhället. Artimplants teknologi kan användas inom en rad andra applikationsområden och utvecklingsverksamheten har breddats till att omfatta ett dussintal projekt. Artimplants målsättning är att lansera minst en produkt år 2000. Som ett led i Artimplants marknadsstrategi har Gothenburg Medical Center (GMC) förvärvats i syfte att bland annat etablera ett svenskt centrum för Artimplant Academy - ett forum för avancerad klinisk forskning, tillämpning och utbildning inom ortopedisk kirurgi. Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT01070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT01070/bit0002.pdf

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Prenumerera

Dokument & länkar