Extra bolagsstämma godkände beslut om nyemission

Extra bolagsstämma godkände beslut om nyemission Extra bolagsstämman i Artimplant AB beslutade på fredagen den 28 november att godkänna styrelsens beslut per den 6 november 2003 om nyemission av maximalt 11 965 509 aktier av serie B. Emissionskursen är satt till 4 kronor per aktie. Bolagets aktieägare skall ha företräde att teckna de nya aktierna. Emissionen beräknas tillföra Bolaget högst 48 MSEK före emissionskostnader. Emissionsprospekt kommer att distribueras i vecka 49. Den extra bolagsstämman beslutade också i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma emittera maximalt 3 600 000 aktier till en kurs av 4 kronor per aktie. För ytterligare information kontakta: Tord Lendau, VD, tel 031-746 56 00, 0708-369 403, tord.lendau@artimplant.se Ulf Åkerblom, VP Corporate Development, tel 031-746 56 00, 0709-675 999 ARTIMPLANT Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi. Artimplant bedriver forskning och utveckling samt utveckling av tillverkningsprocesser av nedbrytbara implantat i syfte att återskapa ett aktivt liv. Företagets egenutvecklade biomaterial bygger på en ny teknologi som öppnar nya marknader inom ortopedisk kirurgi och närliggande områden där de medicinska behoven är stora. Artimplant har bland annat utvecklat och patenterat ett antal olika nedbrytbara ledbandsimplantat, som genomgår kliniska prövningar. Bolagets affärsmodell är att utlicensiera produkter och teknologi till globala partners. Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00530/wkr0002.pdf

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar