Genzyme testar Artimplants material

Genzyme testar Artimplants material Artimplant AB och Genzyme Tissue Repair (GTR), som ingår i amerikanska Genzyme Corporation, utvidgar sitt samarbete. I enlighet med den nya överenskommelsen om materialöverföring, kommer GTR att utvärdera ett urval av Artimplants patentsökta nedbrytbara membranprodukter för användning vid broskcellstransplantation. Genzyme Corporation är ett av världens största bioteknikföretag med en omsättning som översteg 670 miljoner USD 1998. GTR är en världsledande utvecklare av biologiska produkter för användning vid bland annat broskskador och svåra brännskador. GTR erhöll 1997 amerikanska FDA:s (Food and Drug TM Administration) godkännande av Carticel , en metod där odlade kroppsegna broskceller används för att laga broskskador (broskcellstransplantation) i knäleden. Metoden för broskcellstransplantation, som utvecklats av forskare nu anställda vid eller knutna till Artimplant, godkändes av FDA på basis av klinisk dokumentation från patienter behandlade vid Gothenburg Medical Center (GMC). GMC är sedan maj 1998 ett dotterbolag till Artimplant AB. TM Hittills har mer än 3.000 patienter behandlats med metoden (Carticel ) i USA. I Sverige har mer än 700 patienter behandlats, varav 90 procent har opererats TM vid GMC. Under första halvåret 1999 ökade GTR:s försäljningen av Carticel med 30 procent. Av de cirka halv miljon broskskador som årligen uppstår i USA och Europa, är uppskattningsvis 40.000 av skadorna så allvarliga att de behöver opereras. I september 1999 tecknades ett första samarbetsavtal mellan Artimplant och GTR, vilket innebär att GMC skall genomföra en klinisk studie för GTR:s räkning för att utvärdera alternativa fixationssystem vid broskcellstransplantation. Syftet är att förbättra metoden och förkorta operationstiden. Idag används som standard benhinna från patientens eget skenben för att täcka och fixera celler vid broskcellstransplantation. Den nya överenskommelsen ger GTR möjlighet att testa Artimplants nedbrytbara TM membraner för att utveckla en andra Carticel generation. Andra generationens TM Carticel -produkt baseras på utvecklingen av en broskcellsvävnad ("pre-formed graft") som ska möjliggöra artroskopisk broskcellstransplantation, till skillnad från dagens standardmetod som innebär öppen kirurgi. Anders Cedronius, verkställande direktör vid Artimplant, kommenterar: "Vi är glada över den fördjupning av samarbetet mellan Genzyme Tissue Repair och Artimplant som har etablerats, då det kan skapa ytterligare kommersiella värden för oss. Artimplant har en klar fokusering på nedbrytbara implantat inom ortopedisk kirurgi. Det hindrar oss inte från att utnyttja vårt teknologiska kunnande inom andra segment där samarbete med väletablerade marknadsaktörer kan generera merförsäljning och royaltyintäkter. Vi har tidigare under året etablerat ett långsiktigt utvecklingssamarbete med Mölnlycke Health Care för att ta fram en ny produktgeneration inom avancerad sårvård". Artimplant är ett biomaterialföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför nedbrytbara implantat i syfte att ge skadad kroppsvävnad temporär avlastning och understödja kroppens läkningsprocesser. Affärsidén är att skapa förutsättningar för kroppens vävnader att läka skador och defekter på ett naturligt sätt och skapa ett hälsoekonomiskt mervärde för patient och samhälle. Bolagets forskare, vilka representerar en bred tvärvetenskaplig kompetens, har syntetiserat ett stort antal nedbrytbara polymerer i syfte att anpassa egenskaperna till olika medicinska behov. Bolaget har bland annat utvecklat och patenterat ett nedbrytbart ledbandsimplantat, som för närvarande genomgår klinisk prövning vid främre korsbandsskada. Brustet främre korsband i knät är den vanligaste ledbandsskadan och leder ofta till livslånga men för den skadade och betydande kostnader för samhället. Artimplants teknologi kan användas inom en rad andra applikationsområden och utvecklingsverksamheten har breddats till att omfatta ett dussintal projekt, främst inom ortopedisk kirurgi. Som ett led i Artimplants marknadsföringsstrategi har Gothenburg Medical Center (GMC) förvärvats i syfte att bland annat etablera ett svenskt centrum för Artimplant Academy - ett forum för avancerad klinisk forskning, tillämpning och utbildning inom ortopedisk kirurgi. Broskcellstransplantation - en ny metod för behandling av broskskador - har utvecklats av forskare anställda vid eller knutna till Artimplant. Den kliniska dokumentationen från patienter som behandlats vid GMC, har legat till grund för amerikanska FDA:s godkännande av metoden. Artimplant är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Artimplants delårsrapporter och pressmeddelanden är tillgängliga via: www.Artimplant.se För ytterligare information, v g kontakta: Anders Cedronius, VD tel.: 031 - 746 5600 Kari Odhnoff, Investor relations tel.: 0708 - 639 341 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Prenumerera

Dokument & länkar