arvato AG förvärvar International Gothia Financial Group

  • arvato slår samman sina befintliga finanstjänster med Gothias för att bli ett av Europas ledande företag inom integrerade finanstjänster, med dotterbolaget arvato infoscore som kärna.
  • Sammanslagningen stärker tillväxtverksamheterna hos Bertelsmann och arvato inom affärsinformationstjänster.

25/04 2013, Gütersloh/Oslo. Bertelsmanns dotterbolag arvato AG förvärvar Gothia Financial Group med huvudkontor i Norge, och slår därmed samman deras finanstjänstverksamheter. Sammanslagningen med dotterbolaget arvato infoscore som kärna gör arvato till nummer 3 i Europa på det snabbt växande området affärsinformations- och finanstjänster, med en total intäkt på mer än 500 miljoner euro[1]. arvato och Herkules Capital, ett ledande norskt riskkapitalföretag som har ägt Gothia sedan 2008, har enats om att inte avslöja några ekonomiska detaljer.

Gothia Financial Group är en fullserviceleverantör för hela faktureringsprocessen. Företaget erbjuder sina klienter lösningar som sträcker sig från fakturering till kundfordringar och skuldhantering. Med mer än 1 200 anställda och mer än 2 000 kunder är Gothia mycket väl etablerat i Norden samt Storbritannien och Irland och har tydliga tillväxtutsikter i GSA-regionen, som består av Tyskland, Schweiz och Österrike, samt i Nederländerna och Spanien.

Genom sammanslagningen kommer arvato att påskynda internationaliseringen av sin affärsinformations- och finanstjänstverksamhet och att kunna erbjuda sina betalningshanteringslösningar till klienter i hela Europa i framtiden. arvato kommer särskilt att gynnas av Gothias starka tjänsteportfölj i det snabbt växande e-handelssegmentet samt inom factoring. Potential ska låsas upp, främst genom den paneuropeiska användningen av betalningslösningen PayByBill, som har etablerats av Gothia. Integrationen av denna produkt kompletterar arvato infoscores portfölj inom B2C-factoring, vilken innehåller dess egen lösning Trust’nPay.

Achim Berg, CEO för arvato AG och styrelseledamot i Bertelsmann, sa: "Sammanslagningen av arvato infoscore och Gothia har en övertygande logik för oss – den tjänar både arvatos och Bertelsmanns strategi och uppfyller investeringskriterierna på ett perfekt sätt. Marknaden för affärsinformation uppvisar en attraktiv, varaktig dynamik och möjliggör en hög lönsam tillväxt. Med tanke på den låga cyklikaliteten expanderar vi till en mycket elastisk marknad med tillväxtområden som e-handel som stark drivkraft.”

Rikke Tobiasson Reinemo, Partner Herkules Capital, sa: "Gothia har blivit en ledande europeisk leverantör av kredithanteringslösningar med unik förmåga att betjäna hela värdekedjan inom kredithanteringslösningar. Under Herkules ägande har Gothia stärkt sin organisation, marknadsnärvaro och produktportfölj samtidigt som man har en solid vinsttillväxt varje år. Vi har haft ett jättebra samarbete med den starka ledningsgruppen."

Michael Weinreich, styrelseledamot i arvato AG och CEO för arvato infoscore, kommenterade: "Förvärvet är framför allt inriktat på att kombinera geografiskt kompletterande tjänster. Vi kommer dessutom att kunna erbjuda alla kunder attraktiva nya tjänster på affärsinformationsområdet. Medarbetarna på Gothias anläggningar spelar en avgörande roll här. Jag är glad att Trond Kristian Andreassen spelar en nyckelroll för att driva på sammanslagningen som vice CEO för arvato infoscore."

Trond Kristian Andreassen, nuvarande CEO för Gothia Financial Group A.S., tillade: "arvato infoscore är en perfekt partner för oss. Båda våra företag har liknande affärsmodeller och kompletterande regionala områden. Vi har båda också en företagskultur som gynnar entreprenörsanda."

Transaktionen, som måste godkännas av antitrust- och banktillsynsmyndigheterna, förväntas vara slutförd i mitten av 2013.

Om arvato

Som global BPO-tjänsteleverantör stöder arvato kunder i hela världen genom att forma deras kundrelationer på ett framgångsrikt sätt. 64 000 medarbetare i nästan 40 länder designar och genomför kundanpassade lösningar för detta. De består av processer och marknadsföring och CRM-tjänster, hantering av leveranskedjan och distribution samt finanstjänster – vilka alla är sammankopplade genom integrerade IT-plattformar. arvato AG är ett helägt dotterbolag till Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mer information finns på www.arvato.com.

Om arvato infoscore

arvato infoscore är ett dotterbolag till arvato AG, den internationella leverantören av outsourcingtjänster inom Bertelsmann SE & Co. KGaA. arvato infoscore har sitt huvudkontor i Baden-Baden och verkar från tolv platser i Tyskland, Österrike, Schweiz, Ungern och Nederländerna, med 2 400 anställda. Företaget erbjuder alla tjänster inom hantering av kundfordringar, från riskvärdering och start, fakturering och betalning inklusive säkring och förhandsfinansiering till betalningsnotering eller indrivning. Mer information finns på www.arvato-infoscore.de

Om Herkules

Herkules består av tre fonder, med en total kapitalbas på 12,25 miljarder NOK i bundet kapital från norska och internationella investerare. Herkules har den finansiella styrkan att förvärva majoritetsägandet i etablerade företag med tillväxtpotential. De företag som ägs av Herkules fonder är Noratel, European House of Beds, Beerenberg Corp., Micro Matic Norge, Tilbords, Hatteland Display, EFG European Furniture Group, Nevion, Estrella Maarud, Gothia Financial Group, Bandak, New Store Europe, Enoro, Odlo Sports Group, Intelecom, Norsk Jernbanedrift, Helse Holding och Espresso House. Mer information finns på www.herkules.no

Om Gothia

Gothia är en ledande partner inom kreditadministration och finansieringstjänster. Koncernen, som ägs av Herkules Capital, har haft en mycket stark tillväxt sedan den förvärvades 2008. Under 2012 genererade företaget mer än 130 miljoner euro i intäkter och det sysselsätter för närvarande mer än 1 200 personer i 9 länder. De finansiella resultaten har också haft en mycket positiv utveckling under samma period. Mer information finns på www.gothiagroup.com

Presskontakt arvato

Klaus Markus

Telefon: +49 5241 80-34 08

E-post: klaus.markus@bertelsmann.de

Gernot Wolf

Telefon: +49 5241 80-34 08

E-post: gernot.wolf@bertelsmann.de

Presskontakt Gothia

Trond Kristian Andreassen

Telefon: +47 22 87 89 90

E-post: andreassen@gothiagroup.com


[1] Siffran avser räkenskapsåret 2012.

Taggar:

Om oss

arvato Financial Solutions är en global leverantör av finansiella tjänster och en del av Bertelsmann SE & Co KGaA som dotterbolag till arvato AG. Bolaget har drygt 7 000 anställda i 21 länder, med en stark närvaro i Europa, Amerika och Asien. Vi erbjuder flexibla fullservicelösningar för en värdeinriktad hantering av kundrelationer och kassaflöden. arvato Financial Solutions är synonymt med professionella outsourcingtjänster (Finance BPO) som kretsar kring kassaflöde under alla faser i kundens livscykel - från riskhantering och fakturering till hantering av gäldenärer, förvärv och inkassering av fordringar.