250 miljoner kronor till projekt för personer med funktionsnedsättning

Arvsfonden lanserar idag den nya satsningen Egen kraft! En satsning över tre år och med en budget på 250 miljoner kronor till projekt hos ideella organisationer och offentliga aktörer som skapar nya möjligheter för personer med funktionsnedsättningar.

– Arvsfonden är Sveriges viktigaste finansiär av utvecklingsprojekt av och med personer med funktionsnedsättning. Vår förhoppning är att satsningen ökar inflytandet och delaktigheten samt förbättrar levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, säger Ragnwi Marcelind ordförande i Arvsfondsdelegationen.

Satsningen fokuserar på tre prioriterade områden:

  • En arbetsmarknad för alla
  • Skola och utbildning för alla
  • En aktiv fritid i livets alla faser

Det finns även möjlighet att söka lokalstöd för att till exempel tillgänglighetsanpassa föreningslokaler.

– Vi vill dela ut mer pengar och välkomnar ansökningar med stor bredd vad gäller målgruppen. En av våra målsättningar är att stödja individstärkande projekt. Vi hoppas på många ansökningar från ideella organisationer och offentliga aktörer som arbetar med personer med funktionsnedsättningar, säger Pelle Kölhed, ledamot i Arvfondsdelegationen.

www.arvsfonden.se
www.arvsfondsprojekten.se

Kontaktpersoner
Heidi Mederos Eriksson
Projektledare Egen Kraft!
Arvsfondsdelegationens kansli
Tel 08-700 07 97
Pelle Kölhed
Ledamot Arvfondsdelegationen
2:e vice ordf i Handikappförbundet (HSO)
070-518 04 97

    
Arvsfondsdelegationen

www.arvsfonden.se
www.arvsfondsprojekten.se

Allmänna arvsfonden bildades 1928 och har sedan starten använts för att driva samhällutvecklingen framåt för målgrupperna barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Organisationer och företeelser som BRIS, Lugna Gatan, Permobilen och Cirkus Cirkör började sin verksamhet som Arvsfondsprojekt.

Om oss

Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen. http://www.arvsfonden.se

Dokument & länkar