398 arvsfondsprojekt delade på 477 miljoner kronor under 2012

Arvsfonden lämnade i dagarna över sin verksamhetsberättelse för 2012 till regeringen. Under året fördelades 477 miljoner kronor ur fonden till landets föreningar och organisationer.

– Det är den näst högsta summan i Arvsfondens historia men vi siktar ännu högre i år. Under 2013 är målet att dela ut cirka 550 miljoner kronor, säger Hans Andersson, kanslichef på Arvsfondsdelegationen, som samtidigt uppmanar alla föreningar i Sverige att komma med nyskapande idéer.

– Vi vill självklart se ännu fler Arvsfondsprojekt, säger Hans Andersson. Arvsfonden är en betydelsefull riskkapitalist för civilsamhället. Det är positivt att våra målgrupper fortsätter att utveckla idéer som är nyskapande, säger Hans Andersson.

De 477 miljoner kronorna är fördelade på 398 projekt. Majoriteten, 249 miljoner kronor, har gått till ungdomsprojekt. Dessutom har 123 miljoner kronor delats ut till projekt för personer med funktionsnedsättning och 105 miljoner kronor till barnprojekt. Under förra året beviljades också 44 föreningar runt om i landet stöd på totalt 73 miljoner kronor för att bygga nya lokaler och anläggningar.

– Jag är säker på att stödet till lokaler kommer att öka ytterligare i takt med att stödformen blir allt mer känd hos landets föreningar, säger Hans Andersson.

www.arvsfonden.se
www.arvsfondsprojekten.se

Läs även Hans Anderssons senaste inlägg på www.arvsfondsbloggen.com

Kontaktperson

Hans Andersson               Anne Kuylenstierna Arnström      
Kanslichef
08-700 07 77
Kommunikationsansvarig
08-700 08 24

Om oss

Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen. http://www.arvsfonden.se

Dokument & länkar