Fördel civilsamhället: 77 miljoner kronor till nyskapande Arvsfondsprojekt

En turnerande idrottsplats i Kalmar län, nyskriven dramatik om trafficking, en vandringsutställning om tid, ett projekt om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och en kombinerad skate- och parkouranläggning. Projekten som fick stöd ur Arvsfonden efter beslut vid onsdagens möte i Arvsfondsdelegationen var 55 stycken och med en stor spridning. Målgrupperna för Arvsfonden är barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Projekten ska vara nyskapande, ha en hög delaktighet från målgruppen samt långsiktiga.

– Arvsfonden tillför civilsamhället stora värden. Ett av våra kriterier för att få stöd är långsiktighet och det kan vi se en konsekvens av bland annat i form av Bris, Cirkus Cirkör, Färdtjänsten och Friends. Alla dessa, idag välkända organisationer, startade med stöd från Arvsfonden, säger Hans Andersson, chef för Arvfondsdelegationens kansli.

– En trend vi ser är att föreningslivets roll har utvecklats och breddats vilket betyder att vår roll blir mer och mer betydelsefull, fortsätter Hans Andersson.

Totalt fick de 55 projekten 77 miljoner kronor att dela på, enligt beslutet från onsdagens möte i Arvsfondsdelegationen. Arvsfonden beslutar om cirka en halv miljard kronor vid sex olika tillfällen per år.

Läs mer om projekten på www.arvsfonden.se

    
Kontaktpersoner

Hans Andersson Anne Kuylenstierna Arnström
Kanslichef Kommunikationsansvarig
08-700 07 77 0722-09 39 36

Om oss

Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen. http://www.arvsfonden.se

Prenumerera

Dokument & länkar