ABB-utrustning till halmeldat danskt kraftvärmeverk

ABB-utrustning till halmeldat danskt kraftvärmeverk ABB Energi & Industri, Danmark, har fått en beställning från I/S Sjællandske Kraftværke på en 12 MW turbinanläggning. Beställningen är värd drygt 20 miljoner danska kronor. Turbinaläggningen ingår i ett nytt kraftvärmeverk som I/S Sjællandske Kraftværke ska bygga vid Sakskøbing. Det nya miljövänliga kraftvärmeverket ska eldas med halm. Värmeproduktionen uppgår till 400 terrajoule/år vilket täcker 90 procent av fjärrvärmebehovet i Maribo och Sakskøbing. Samtidigt producerar verket 49 miljoner kwh el per år vilket täcker elbehovet för cirka 10 000 hushåll. Kraftvärmeverket är planerat att tas i drift under första halvåret år2000. Det är en vidareutveckling av det halmeldade kraftvärmeverket vid Masnedøværket vid Vordingborg, till vilket ABB Energi & Industri också har levererat turbinanläggningen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/06/05/19990309BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/06/05/19990309BIT00230/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar