Om oss

Ashoka är världens största organisation för sociala entreprenörer. Vi hittar och stöttar personer med nya smarta lösningar på viktiga samhällsproblem. Under 30 år har vi utsett över 3000 så kallade Ashoka Fellows och hjälpt dem med finansiering, professionellt stöd och tillgång till ett nätverk av andra samhällsentreprenörer i över 70 länder. Ashoka jobbar för en värld där alla människor vill och kan ta ansvar för att lösa samhällsproblem. Vi är politiskt och religiöst oberoende och tar inte emot statligt ekonomiskt stöd. Under sommaren 2012 öppnades ett kontor i Stockholm. Skandinavienchef är Maja Frankel. scandinavia.ashoka.org

Prenumerera