Askus säljer IT-verksamheten

Askus säljer IT-verksamheten Askus har beslutat att sälja sin IT-verksamhet och fokusera helt på strategisk rådgivning och genomförandestöd inom områdena affärs- och marknadsutveckling, förändringsledning och kommunikation. Efter en tids förhandlingar har Askus tecknat en avsiktsförklaring med Modul 1. Affären behandlas på respektive bolagsstämma under april (se separat pressmeddelande från Modul 1). Stordriftsfördelar och en gemensam affärslogik mellan IT-verksamheten och Modul 1 gör försäljningen till en bra lösning för medarbetarna och för de båda företagen. Affären görs på ett sådant sätt att även ägandet separeras. Askus ägs efter detta i huvudsak av samma ägare som innan fusionen med IT- verksamheten den 1 januari 2000. Fusionen med IT-företaget Concis år 2000 syftade till att möta ett växande behov av konsulttjänster med insikt i teknologins möjligheter och krav på affärs- och organisationsutveckling. Den övergripande marknadsutvecklingen under 2001 ändrade snabbt behoven hos kunderna och projekt omprioriterades. Prispress och ändrad struktur i efterfrågan av konsulttjänster ökade kraven på fokusering och kostnadseffektivitet. Askus tar nu konsekvensen av detta och renodlar verksamheten. Förändringen kommer inte att påverka pågående kundprojekt som drivs i samverkan mellan Askus management- och IT-verksamhet. Askus har sedan 1986 arbetat som rådgivare åt stora och medelstora internationella företag i Norden. Aktiv affärsutveckling och komplexa förändringsprocesser är Askus huvudområden. Genom en tydlig fokusering skall normala resultatnivåer i Askus snabbt återställas, med möjlighet till fortsatt expansion från 2003. -Den operativa lönsamheten är god i Askus traditionella verksamhet, som innefattar mamagementkonsulting inklusive IT-strategi, säger Per Olofsson, styrelseordförande. Askus behåller alltså strategisk spetskompetens inom IT-området och kommer även i fortsättningen att erbjuda kvalificerad rådgivning kring användning av ny teknologi inom affärs- och organisationsutveckling. -Om försäljningen av IT-verksamheten går som planerat räknar vi med ett positivt resultat 2002, även om vi kommer att påverkas negativt av struktur - och avvecklingskostnader, säger Per Olofsson. Marknaden är fortsatt krävande, men Askus har en stabil och attraktiv kundbas. Arbetet koncentreras nu på att behålla en tätposition bland Nordens managementkonsulter. Askus får efter en försäljning ca 90 medarbetare och en beräknad omsättning 2002 på ca 120 MSEK. Styrelsen kommer att bestå av Lars Berg, Mats Dellham, Sören Gyll, Per Olofsson och CW Ros som ordinarie ledamöter och Cecilia Thaning som representant för de anställda. För ytterligare upplysningar: Alf Lindqvist, VD, 08-459 80 07, 070-355 51 50 Per Olofsson. Ordförande, 070-568 81 18 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00260/wkr0002.pdf

Om oss

Askus är ett managementkonsultföretag med inriktning på affärsutveckling, förändringsledning och kommunikation. Företaget har ca 90 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar