Aspiro TV utökar leverans till Telekom i Tyskland

Aspiro har idag signerat en förlängning av det tidigare avtalet med Telekom Tyskland för leverans av tv- och videotjänster i Tyskland och Österrike.

Avtalet ger Aspiro en nettoomsättning motsvarande i storleksordning 24-32 MSEK över en period på 18 månader.

Aspiro har som mål att uppnå minst 20 procent tillväxt inom affärsområdet TV under 2012 jämfört med 2011. TV förväntas uppnå ett positivt EBITDA under 2012.

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs-och clearingverksamhet och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars kl 08:30.

För frågor, vänligen kontakta: Kristin Castillo Eldnes, IR- och informationschef i Aspiro, +47 908 07 389, kristin.eldnes@aspiro.com eller Gunnar Sellæg, VD, Tel: +47 901 81 528, e-post: gunnar.selleg@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro har en unik position som världens enda leverantör av kompletta streamingtjänster för tv och musik till partners som vill använda sitt eget varumärke på tjänsten. Aspiro levererar också musiktjänsten WiMP direkt till konsumenter på utvalda marknader. Aspiro har mer än tio års erfarenhet inom mobilteknik och detaljhandel i norra Europa och tjänster levereras till partners över hela världen, exempelvis Deutsche Telekom, Telenor, 3, Entel och Canal Digital. Aspiro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Taggar: