Aspiro AB (publ): Årsredovisning 2011

Aspiros årsredovisning för 2011 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.aspiro.com i PDF-format.

Aspiros årsstämma kommer att hållas i Stockholm måndagen den 14 maj 2012 kl. 12.00. Anmälan till stämman kan göras direkt på bolagets hemsida, genom e-post inbox@aspiro.com, vanlig post till Aspiro AB, ”Årsstämma”, Gråbrödersgatan 2, 211 21 Malmö, eller per telefon 040-630 03 00 / fax 040-57 97 71.

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 17 april 2012 klockan 16:00

För frågor, vänligen kontakta: Kristin Castillo Eldnes, IR- och informationschef i Aspiro, +47 908 07 389, kristin.eldnes@aspiro.com eller Gunnar Sellæg, VD, Tel: +47 901 81 528, e-post: gunnar.selleg@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro har en unik position som världens enda leverantör av kompletta streamingtjänster för tv och musik till partners som vill använda sitt eget varumärke på tjänsten. Aspiro levererar också musiktjänsten WiMP direkt till konsumenter på utvalda marknader. Aspiro har mer än tio års erfarenhet inom mobilteknik och detaljhandel i norra Europa och tjänster levereras till partners över hela världen, exempelvis Deutsche Telekom, Telenor, 3, TeliaSonera, BBC, Entel och Canal Digital. Aspiro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar