Aspiro AB (publ): Aspiros Årsredovisning 2010

Aspiros årsredovisning för 2010 finns från och med i dag tillgänglig på bolagets hemsida, www.aspiro.com i PDF-format.

Aspiros årsstämma kommer att hållas i Stockholm torsdagen den 19 maj 2011 kl. 14.00. Anmälan till stämman kan göras direkt på bolagets hemsida, genom e-post inbox@aspiro.com, vanlig post till Aspiro AB, ”Årsstämma”, Gråbrödersgatan 2, 211 21 Malmö, eller per telefon 040-630 03 00 / fax 040-57 97 71.

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 18 april 2011 klockan 15:35

Taggar:

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Prenumerera

Dokument & länkar