Aspiro AB (publ): Delårsrapport januari-september 2003

- Nettoomsättningen uppgick till 13,8 MSEK (29,5 MSEK, varav 23,1 MSEK avser numera avyttrad SMS-trafik och dövtelefoni). - Resultat efter skatt uppgick till – 27,8 MSEK (- 186,5 MSEK) - Resultat per aktie uppgick till - 6,96 SEK (- 427,88 SEK) - Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 5,2 MSEK (19,6 MSEK). - Under perioden tecknade Aspiro 29 (32 varav 13 avser numera avyttrad SMS-trafik) nya försäljningskontrakt. Vid periodens utgång bestod Aspiros kundbas av 41 mobiloperatörer och portaler. - I juli förvärvades Melody Interactive Solutions AB (”Mobilehits”). - Styrelsen bemyndigades att genomföra en nyemission om 29,8 MSEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen, som slutfördes efter periodens utgång, övertecknades med 70%. - En sammanläggning av bolagets aktier (sk omvänd split) i förhållandet 1:200 genomfördes under augusti. - Ulf Hubendick och Göran Strandberg valdes in i Aspiros styrelse.

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar