Aspiro ingår strategiskt samarbete med SBS Radio AB

Aspiro har tecknat avtal med SBS Radio AB gällande teknisk lösning och interaktiva tjänster för TV och radio. Samarbetet sker inom ramen för Aspiros nya satsning på interaktiva tjänster och kommer att levereras på Aspiros nya tekniska plattform inom affärsområdet Företagslösningar.

Avtalet omfattar billing- och gatewaytjänster, teknisk plattform och administrationsverktyg samt olika interaktiva tjänster som kommer att användas i de olika TV- och radioprogrammen. På så sätt kan användarna exempelvis skicka sms eller mms för att delta i olika omröstningar, frågesporter och tävlingar eller chatfunktioner på radio och TV. I SBS Radio AB ingår bland annat radiokanalerna Mix Megapol, The Voice Radio, Vinyl 107, Rockklassiker och Radio 1075 samt TV-kanalen The Voice TV.

- Aspiro kan leverera en lösning och interaktiva tjänster som vi behöver för såväl TV och radio som internet och mobilt internet - på ett enkelt och översiktligt sätt. De är därför ett naturligt val för oss, säger Simon Gooch, Online director i SBS Radio AB.

Tjänsterna till SBS Radio AB kommer att använda en ny teknisk plattform som är utvecklad av det förvärvade bolaget Mobile Entry. Lösningen möjliggör interaktiva tjänster och integration mellan olika kanaler som TV och mobiltelefon.

- Företagslösningar är en av våra tillväxtområden och interaktiva tjänster kommer att vara en ny och viktig satsning för oss framöver. SBS Radio AB är en viktig kund för oss, de är långt framme i utvecklingen och tänker innovativt på hur vi tillsammans kan hitta lösningar som träffer publiken i de olika kanalerna. Eftersom musik också är en av våra satsningar är detta en naturlig samarbetspartner, säger Gunnar Sellæg, VD i Aspiro.

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Prenumerera

Dokument & länkar