Aspiro publicerar årsredovisningen för 2012

Aspiros årsredovisning för 2012 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.aspiro.com, i PDF-format.

Aspiros årsstämma kommer att hållas i Stockholm fredagen den 24 maj 2013 kl. 10.00. Anmälan till stämman kan göras direkt på bolagets hemsida, genom e-post inbox@aspiro.com, vanlig post till Aspiro AB, ”Årsstämma”, Gråbrödersgatan 2, 211 21 Malmö, eller per telefon 040-630 03 00 / fax 040-57 97 71.

För frågor, vänligen kontakta: Peter Tonstad, CEO, (+47) 481 76 102, peter.tonstad@aspiro.com

_________________________________

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 24 april 2013 klockan 11:30.

_________________________________

Om Aspiro
Aspiro är ett ledande streamingbolag med huvudfokus på musiktjänsten WiMP och videotjänster som levereras till partners. WiMP levereras direkt till konsument samt genom partners som operatörer och tv-distributörer. Med WiMP tänker Aspiro globalt, men jobbar lokalt, med en redaktion och egna team som anpassar tjänsten till varje land. Aspiro har fjorton års erfarenhet inom digitala tjänster och är ett tillväxtbolag med höga ambitioner. Aspiro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Läs mer på www.aspiro.com

Taggar:

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.