Aspiro tillbaka till ordinarie plats på O-listan

Stockholmsbörsen anser att det inte längre föreligger någon väsentlig osäkerhet kring bolagets ekonomiska situation, och har därför beslutat att handeln med aktierna i Aspiro skall återföras till sin ordinarie plats på O-listan från och med fredagen den 14 november.

Aspiro AB meddelade den 18 november 2002 att bolaget till följd av den osäkra finansiella situationen ansökt om företagsrekonstruktion vid Malmö tingsrätt. Till följd av den väsentliga osäkerhet som förelåg kring bolagets ekonomiska situation beslutade Stockholmsbörsen att handeln i bolagets aktier tills vidare skulle ske på O-listans observationsavdelning. Under den tid bolaget har varit placerad under observation har företagsrekonstruktionen upphört. Dessutom har bolaget tillförts medel till följd av genomförda emissioner. Den senaste av dessa slutfördes i slutet av oktober och tillförde bolaget 29,8 mkr före emissionskostnader. Med anledning av det anförda anser Stockholmsbörsen att det inte längre föreligger någon väsentlig osäkerhet kring bolagets ekonomiska situation. Stockholmsbörsen har därför beslutat att handeln med aktierna i Aspiro AB (ISIN - kod SE0000500258, Orderboks - ID 13291) skall återföras till sin ordinarie plats på O-listan fr o m fredagen den 14 november 2003.

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.