Extra bolagsstämma i Aspiro AB (publ)

Extra bolagsstämma i Aspiro AB Riktad nyemission av aktier (kontantemission) Vid Aspiros extra bolagsstämma den 17 december 2001 beslutades att öka bolagets aktiekapital med 600 000 kronor genom nyemission av 30 000 000 aktier, envar om nominellt 0,02 kronor. Rätt och skyldighet att teckna samtliga nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bankaktiebolaget JP Nordiska för kunders räkning. Vidare beslutades att för tecknad aktie skall erläggas 2,75 kronor, totalt 82 500 000 kronor, vilket bedöms motsvara uppskattat marknadsvärde. Aktieteckning skall ske på särskild teckningslista senast den 17 december 2001. Betalning för de tecknade aktierna skall erläggas kontant senast den 12 december 2001. Överkursen för de nya aktierna skall tillföras överkursfonden. Överteckning kan inte ske. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning från och med för innevarande räkenskapsår (2001). De nya aktierna såväl ifråga om utdelning som i övrigt i allt skall medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i bolaget. Styrelsen eller den av styrelsen utser, skall bemyndigas vid smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Patent- och registreringsverket. Riktad nyemission av aktier (apportemission) Vid Aspiros extra bolagsstämma beslutades vidare att öka bolagets aktiekapital med 116 000 kronor genom nyemission av 5 800 000 aktier, envar om nominellt 0,02 kronor. Rätt och skyldighet att teckna samtliga nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma aktieägarana i Mgage Systems AB, org nr 556586-1407. Emissionskursen för de nya aktierna skall utgöra 2,75 kronor per aktie. Betalning för de nya aktierna skall erläggas genom apport av samtliga aktier i Mgage Systems AB. Aktieteckning skall ske på särskild teckningslista senast den 17 december 2001. Betalning för de tecknade aktierna skall erläggas senast den 17 december 2001. Överkursen för de nya aktierna skall tillföras överkursfonden. Överteckning kan inte ske. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning från och med för innevarande räkenskapsår (2001). De nya aktierna såväl ifråga om utdelning som i övrigt i allt skall medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i bolaget. Styrelsen eller den av styrelsen utser, skall bemyndigas vid smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Patent- och registreringsverket. Styrelse Till ordinarie styrelseledamot i Aspiros styrelse nyvaldes Fadi Pharaon. För mer information, vänligen kontakta: Tomas Althén, Styrelseordförande, Aspiro AB, tel: 0708-15 16 15 Helena Gynnerstedt, Informationschef, Aspiro AB, tel: 0709-91 80 18 Om Aspiro Aspiro erbjuder mobilteleoperatörer, portaler, företag och organisationer ett brett utbud av attraktiva tjänster utformade för att tillfredsställa individens behov av information, underhållning och kommunikation via mobila media. Företagets vision är att på en global marknad skapa det ledande varuhuset för mobila tjänster. Aspiro startades 1998 och är idag en betydande internationell aktör på marknaden för mobila tjänster. Företaget sysselsätter 66 personer och har kontor i Sverige och USA. Aspiros affärskoncept, organisation och verksamhet baseras på mångårig erfarenhet av mobil kommunikation och IT- branschen. För mer information, vänligen besök www.aspiro.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00760/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00760/bit0001.pdf

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar