Schibsteds CFO föreslås till ny styrelseordförande i Aspiro

Aspiros valberedning kommer att föreslå Aspiros årsstämma den 19 maj 2011 omval av styrelseledamöterna Peter Pay, Lars Boilesen, Åsa Sundberg och Gisle Glück Evensen. Valberedningen kommer också att föreslå att till ny ledamot och styrelsens ordförande väljs Trond Berger, representerande Schibsted ASA.

Aspiros huvudägare Schibsted ASA har i valberedningen deklarerat att man avser att bli en betydligt mera aktiv aktieägare i Aspiro än hittills. Därför vill Schibsted utöka sin representation i Aspiros styrelse med en person och att denne samtidigt föreslås bli bolagets styrelseordförande.

Trond Berger som föreslås för nyval är civilekonom, född 1957. Trond är CFO i Schibsted ASA och har tidigare varit anställd bland annat i Nycomed ASA och Arthur Andersen.

Valberedningens ledamöter är Gisle Glück Evensen (ordförande) från Schibsted, Björn Franzon från Swedbank Robur Fonder samt Odd Winger, privat aktieägare.

Valberedningens förslag i sin helhet presenteras i kallelsen till årsstämman och på Aspiros hemsida, www.aspiro.com, från och med att kallelsen är offentliggjord.

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 7 april 2011 klockan 12.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gisle Glück Evensen, valberedningens ordförande
Tel: +47 918 00 566, gisle.gluck.evensen@schibsted.no

Om Aspiro
Aspiro har en unik position som världens enda leverantör av kompletta streamingtjänster för tv och musik till partners som vill använda sitt eget varumärke på tjänsten. Aspiro levererar också musiktjänsten WiMP direkt till konsumenter i Norge, Sverige och Danmark. Aspiro har mer än tio års erfarenhet inom mobilteknik och detaljhandel i norra Europa och tjänster levereras till partners över hela världen, exempelvis Deutsche Telekom, Telefónica O2, Telenor, 3, TeliaSonera, BBC, Aftonbladet, mBlox, TVNorge, Entel och VG. Aspiro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Omsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick 2010 till 266 MSEK och företaget har cirka 115 anställda.

Taggar:

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.