ASSA ABLOY: Förvärv av andel i Agta Record slutfört

Efter godkännande av konkurrensmyndigheterna har ASSA ABLOY slutfört förvärvet av 32,95 procent av det det schweiziska entréautomatikbolaget Agta Record från Somfy. ASSA ABLOY äger därmed 37,9 procent av aktierna i Agta Record.

Agta Record är en väletablerad tillverkare av entréautomatik med huvudkontor i Fehraltorf, Schweiz. Företaget har 1 700 anställda och omsättningen 2010 uppgick till 227 MEUR.

Priset för de förvärvade aktierna uppgår till 25 EUR per aktie och omfattar cirka 4,4 miljoner aktier.


For more information, please contact:
Johan Molin, President and CEO, tel no: +46 8 506 485 42
Tomas Eliasson, CFO and Executive Vice President, tel no: +46 8 506 485 72

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar