ASSA ABLOY ABs bolagsstämma måndagen den 6 maj 1996

------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se http://www.cisionwire.se/assa-abloy/r/assa-abloy-abs-bolagsstamma-mandagen-den-6-maj-1996,c9431762 Följande filer finns att ladda ned: https://mb.cision.com/Main/7333/9431762/135186.pdf Pressmeddelande (PDF)

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar