ASSA ABLOY avyttrar effeffs alarmdivision

En överenskommelse har därför tecknats med Caradon plc, UK om försäljningen av denna division. Efter avyttringen kommer effeff att ha en omsättning om cirka 140 miljoner DEM med en fortsatt hög marginal överstigande 20 procent. Försäljningspriset uppgår till 365 miljoner DEM och kommer att leda till en avsevärd minskning av ASSA ABLOYs skuld och goodwill från förvärvet. Avyttringen kommer inte att ge någon effekt på vinst per aktie för ASSA ABLOY.
 
 
 
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 070-698 85 72
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
 
           
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 13 000 anställda och
omsatte 1999 10 277 MSEK.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar