ASSA ABLOY firar 20 år som innovativ världsledare

ASSA ABLOY är idag världsledande leverantör av totala lås- och dörrlösningar och öppnar fler dörrar än något annat företag i världen. Sedan koncernen bildades 1994 har ASSA ABLOY expanderat framgångsrikt genom en kombination av organisk tillväxt och över 200 förvärv. Samtidigt har bolaget utvecklats från ett traditionellt låsföretag till ett innovativt multinationellt säkerhetsföretag.

När ASSA ABLOY grundades 1994 var verksamheten koncentrerad till Norden och omsatte 3,6 miljarder SEK med 4700 medarbetare. Sedan dess har koncernen vuxit 1 300 procent till en omsättning på drygt 48 miljarder SEK, 43 000 anställda i mer än 70 länder och försäljning över hela världen.

En viktig förklaring till ASSA ABLOYs starka tillväxt är koncernens fokuserade strategi på ökad marknadsnärvaro, en hög innovationstakt och kostnadseffektivitet i alla processer. Sammantaget har aktiviteterna lett till att resultatet har ökat över 5 000 procent sedan 1994.

-Vi växer snabbt med hög lönsamhet och spjutspetsteknologier. Ett ökande välstånd, en omfattande urbanisering, samt ett allt större säkerhetstänkande ökar försäljningen. Två viktiga framtidsområden är säkra identiteter och biometriska lösningar, samt nya tjänster inom elektromekaniska lösningar. Hållbara produkter och tillväxtmarknader är andra centrala faktorer, säger Johan Molin, VD och koncernchef ASSA ABLOY.

Investeringarna i FoU har ökat kraftigt. ASSA ABLOY har idag drygt 1 400 utvecklingsingenjörer och mer än 27 procent av försäljningen kommer från produkter lanserade de senaste tre åren. Snabbväxande områden är framförallt elektromekaniska och digitala dörrlösningar som i dag står för nära hälften av försäljningen.

-För att möta efterfrågan på allt mer avancerade säkerhetslösningar ökar vi en redan hög innovationstakt under de kommande fem åren. Vår ambition framåt är att fortsatt vara branschens mest innovativa leverantör av lås- och dörrlösningar, säger Johan Molin.

Läs om viktiga milstolpar i företagets historia:
http://www.assaabloy.com/sv/com/Om-oss/ASSA-ABLOY-tidlinje/

Se filmen 20 years of innovation and growth at ASSA ABLOY:
http://www.youtube.com/watch?v=gjgURn3T6Zw

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka        43 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på över
48 miljarder SEK.

ASSA ABLOY erbjuder ett mer komplett produktutbud för lås- och dörrlösningar än något annat företag på marknaden. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entréautomatik och hotellsäkerhet.

ASSA ABLOY bildades den 8 november 1994, när svenska Securitas och finska Metra slog sammans sina verksamheter inom låstillverkning.

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Taggar:

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar