ASSA ABLOY förvärvar brittiska Traka Plc

ASSA ABLOY har förvärvat Traka Plc i Storbritannien. Traka är ledande inom nyckelskåp och behörighetslösningar. Försäljningen är jämnt fördelad mellan den brittiska marknaden och exportförsäljning. Företaget har ett gott renommé inom innovation och har visat god tillväxt.

"Det är med glädje jag välkomnar Traka till ASSA ABLOY", sade Johan Molin, VD och koncernchef. "Detta förvärv är ett led i vår strategi att tillföra ledande komplementerande teknologier och lösningar till vår produktportfölj".

"Trakas ledande teknologier och lösningar ger oss tillgång till nya marknader i Storbritannien där vi idag inte är aktiva samt stärker vårt erbjudande i andra regioner. Traka tillför ASSA ABLOY en attraktiv produktportfölj och ett utmärkt team", sade Tzachi Wiesenfeld, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för division EMEA.

Traka grundades 1995 och är baserat i Olney nära Milton Keynes i Storbritannien. Företaget har 92 anställda.

Försäljningen förväntas uppgå till 13 MGBP (140 MSEK) 2012. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.

Företaget konsolideras omedelbart i och med avtalets undertecknande 6 april 2012.


Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar