ASSA ABLOY förvärvar Brüken i Mexiko

ASSA ABLOY har förvärvat Brüken, ett ledande mexikansk bolag inom lås, beslag och tillbehör för glas och aluminumprodukter.

”Det är med glädje jag välkomnar Brüken till ASSA ABLOY. Detta utgör ett viktigt steg i vår strategi att utöka marknadsnärvaron på tillväxtmarknader”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef.

”Förvärvet av Brüken breddar vårt erbjudande på den mexikanska marknaden och möjliggör att komma in på marknaden för lås, beslag och tillbehör för glas och aluminumprodukter inom andra geografiska områden i regionen”, säger Lucas Boselli, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för division Americas.

Brüken grundades 2008 och har cirka 80 anställda. Huvudkontoret ligger i Leon, Mexiko.

Försäljningen 2018 förväntas uppgå till 260 MSEK (MXN 570 M) med en god EBIT-marginal. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.

Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82 
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 76 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar