ASSA ABLOY förvärvar Dale Hardware och Excel Architectural Hardware i Storbritannien

ASSA ABLOY har förvärvat Dale Hardware och Excel Architectural Hardware genom förvärvet av Progress Ventures Group (”Dale & Excel”). Dale & Excel är de ledande leverantörerna av beslag och tillbehör för dörrar till byggvarugrossister i Storbritannien. 

”Det är med glädje jag välkomnar Dale & Excel till ASSA ABLOY. Dale & Excel erbjuder ett omfattande produktutbud av beslag och tillbehör för dörrar som på ett effektivt sätt kompletterar och breddar vår produktportfölj i Storbritannien och Mellanöstern”, säger Johan Molin, VD och koncernchef.

”Dale & Excel är ett spännande tillägg till vår affär i Storbritannien och jag välkomnar bolagen med glädje till ASSA ABLOY”, säger Tzachi Wiesenfeld, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för division EMEA. ”Bolaget erbjuder en omfattande och högkvalitativ produktportfölj av beslag och tillbehör för dörrar och har en lång historik av innovation. Produktportföljen kommer att bredda UNIONs erbjudande till den kommersiella marknaden i Storbritannien”.

Dale grundades 1974 och har huvudkontor nära Leeds. Bolaget har cirka 70 anställda.

Försäljningen 2018 förväntas uppgå till 210 MSEK (GBP 19 M) med en god EBIT-marginal. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

   

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 71 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entréautomatik och hotellsäkerhet.

Taggar:

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar