ASSA ABLOY förvärvar Frameworks Manufacturing Inc

ASSA ABLOY har förvärvat Framworks Manufacturing Inc, en amerikansk tillverkare av innerdörrar och ramar i aluminium.

"Det är mycket glädjande att Frameworks blir en del av ASSA ABLOY koncernen. Med förvärvet tar vi ytterligare ett viktigt steg i att komplettera vårt kunderbjudande av kompletta dörrlösningar för kommersiella och institutionella kunder i USA", sade Johan Molin, VD och koncernchef.

"Frameworks är ett viktigt tillskott till division Americas. Företaget förbättrar ytterligare vårt kunderbjudande mot kommersiella kunder i USA", sade Thanasis Molokotos, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för division Americas.

Frameworks grundades 1996, bolaget har 50 anställda och huvudkontor samt produktion i Houston, Texas.

Försäljningen förväntas uppgå till 16 MUSD (cirka 110 MSEK) 2012 med en god EBIT marginal. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.

Företaget konsolideras omedelbart i och med avtalets undertecknande 16 april 2012.

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar