ASSA ABLOY förvärvar Jerith Aluminum Fence i USA

ASSA ABLOY har förvärvat Jerith Aluminum Fence, en ledande amerikansk leverantör av aluminiumstängsel för privata, kommersiella och industriella tillämpningar.

”Det är mycket glädjande att Jerith blir en del av ASSA ABLOY koncernen. Jerith kompletterar ASSA ABLOY och förstärker vår marknadsledande position i Nordamerika och utgör ett steg i att erbjuda ett komplett utbud av lås- och dörrlösningar”, sade Johan Molin, VD och koncernchef.

”Jerith har etablerat en mycket stark position inom marknaden för skalskydd av aluminumstängsel vilket ger oss ytterligare möjligheter att fullt ut möta våra kunders behov”, sade Thanasis Molokotos, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för division Americas.

Jerith grundades 1961, bolaget har cirka 75 anställda. Huvudkontor och fabrik ligger i Philadelphia, Pennsylvania.

Försäljningen förväntas uppgå till 20 MUSD (cirka 200 MSEK) 2017 med en god EBIT marginal. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42

Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 71 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet.

Taggar:

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 000 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på närmare 71 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar