ASSA ABLOY förvärvar tyska eff eff Fritz Fuss KGaA - världens ledande tillverkare av elektriska slutbleck

 
Bakgrund
Elektromekaniska lås är det segment inom låsbranschen som växer snabbast. Låsprodukter för högre säkerhet, trygghet och ökad användarvänlighet kan effektivt utvecklas med hjälp av elektronik och elektromekanik. Det elektromekaniska området är därför prioriterat inom ASSA ABLOY och förvärvet av effeff kommer att stärka ASSA ABLOYs position som världens ledande låskoncern.
 
Alla typer av elektroniska passersystem förutsätter en elektromekanisk låsfunktion. Denna kan i huvudsak lösas med tre olika produkter, elektriska slutbleck, elektriska motorlås och magnetlås. Elektriska slutbleck är den vanligaste typen och baseras på en induktivt styrd blockeringsmekanism. effeff har under 25 år skapat en världsledande position inom detta område och företagets försäljning har ökat från DEM 10 miljoner till DEM 250 miljoner.
 
- effeff har byggt upp en stark position inom sitt område under åren. Trots detta kommer det att bli svårt att bibehålla och vidareutveckla denna ställning utan tillgång till en bredare produktportfölj och lokala väletablerade distributionskanaler världen över. I ASSA ABLOY har effeff funnit den bästa tänkbara samarbetspartnern för en fortsatt framgångsrik utveckling, säger Dr Merkel, VD för effeff.
 
- Att ytterligare stärka vår position såväl inom det elektromekaniska området som i Tyskland har varit av högsta prioritet för oss. Att få med effeff i ASSA
ABLOY-gruppen är ett stort steg och har varit en önskan sedan koncernen bildades, säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef i ASSA ABLOY.
 
Bolaget effeff
effeff ligger i Albstadt nära Stuttgart och har totalt 1130 anställda, varav 760 i Tyskland.
Bolaget bildades 1936 av Fritz Fuss och börsnoterades i Frankfurt och Stuttgart 1995. effeff har fem dotterbolag av vilka två är produktionsenheter i Rumänien och Kina med 200 respektive 80 anställda. effeff France bildades 1986 och är ett försäljningsbolag med DEM 12 miljoner i omsättning. Två bolag förvärvades 1998, Nuevo Feb i Bologna, Italien, med en omsättning på DEM 27 miljoner respektive Hanchett Entry Systems i Phoenix, USA, med en omsättning på DEM 9 miljoner.
 
möjligheter för effeff i ASSA ABLOY-gruppen
Genom förvärvet av effeff når ASSA ABLOY en världsledande position inom alla typer av elektromekanisk låsning. Förvärvet skapar en stark plattform för ASSA ABLOY för att kunna förverkliga sina mål inom detta område. ASSA ABLOYs utgångspunkt är att erbjuda marknaden elektromekaniska låsprodukter som tillgodoser alla typer av kundkrav på hög säkerhet, användarvänlighet och trygghet vid nödsituationer.
 
Investeringar i forskning och utveckling inom området elektromekanik är högre än inom traditionell låsning och tillräcklig storlek är därmed en viktig framgångsfaktor. Genom förvärvet av effeff skapas ett världsledande forsknings- och utvecklingsteam med tillgång till ASSA ABLOYs starka distributionsnätverk.
 
Det föreligger dessutom uppenbara korsförsäljningsmöjligheter för effeff. Elektriska slutbleck är ett attraktivt tillskott till de olika ASSA ABLOY-bolagens produktportföljer.
 
Förvärvet av effeff ger också ASSA ABLOY en starkare position på den fragmenterade tyska låsmarknaden. Det finns klara överlapp mellan de två bolagens säljorganisationer, vilket kan utnyttjas till att öka de båda bolagens slagkraft på marknaden.  
 
finansiella effekter
Huvudägarens andel kommer att övertas den 1 februari, 2000, det datum från vilket bolaget kommer att konsolideras. På begäran av säljaren kommer priset på denna andel ej att  publiceras. I samband med detta offentliggörande läggs ett offentligt bud om DEM 53 på noterade aktier. Större delen av den  goodwill som uppkommer vid förvärvet kommer att vara skattemässigt avdragsgill och avskrivningarna efter skatt kommer att uppgå till ca DEM 11 miljoner per år baserat på en avskrivningstid om 20 år. effeffs omsättning 1999 förväntas uppnå DEM 250 miljoner med en nettomarginal före skatt över 20%. Förvärvet kommer att bidraga till vinsten per aktie fr o m konsolideringsdagen.
                        
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-698 85 52 alt. 070-510 05 51, eller
Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-698 85 72 alt. 070-748 85 72.
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-698 85 70, Fax: 08-698 85 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
                       
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet.
Gruppen har ca 12 000 anställda och förväntas 1999 omsätta drygt 10 miljarder kronor.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar