ASSA ABLOY har undertecknat slutligt avtal avseende förvärv av Williams PLCs låsdivision

 
 
Williams låsdivision är en av världens ledande tillverkare av lås, låscylindrar och kassaskåp och inkluderar några av de mest kända varumärkena inom säkerhet, däribland Chubb, Tesa, Union och Yale. Låsdivisionen har framstående marknadspositioner i Storbritannien, USA, Spanien, Holland och Italien och har en stark ställning inom nya marknader, exempelvis Kina, Indien, Sydamerika och Sydafrika. Varumärket Yale, som i första hand förekommer inom bostadsmarknaden, är sannolikt världens mest kända låsvarumärke. Antalet anställda uppgår till  13 000 personer.
 
Priset är, enligt tidigare meddelande, 825 MGBP baserat på en kontantdel om 618,75 MGBP samt 19,8 miljoner nyemitterade B-aktier i ASSA ABLOY.  Antalet aktier baserades på ett pris per aktie om 145 SEK, vilket var genomsnittskursen under veckorna före undertecknandet av avsiktsförklaringen. Verksamhetens nettotillgångar garanteras uppgå till minimum 275 MGBP.
 
Fullgörande av avtalet förutsätter godkännande från Williams PLCs aktieägare och från berörda konkurrensmyndigheter. Emissionen av B-aktier i ASSA ABLOY till Williams PLC respektive företrädesrättsemissionen om cirka 1 500 MSEK kommer att föreläggas ordinarie bolagsstämma  den 3 maj 2000. Säljaren har förbundit sig att inte avyttra sina aktier i ASSA ABLOY under 12 månader efter affärens fullgörande.
 
Förvärvet förstärker ASSA ABLOYs möjligheter till fortsatt god volym och resultattillväxt. Försäljningen ökar med cirka 60% samtidigt som kassaflödet påverkas klart positivt från start. Effekten på vinst per aktie förväntas vara neutral under 2000 och 2001, och påverkas positivt därefter.
 
" Detta avtal markerar startpunkten för en ny utvecklingsfas i ASSA ABLOY. Under de senaste veckornas granskningsprocess har vi imponerats av den höga kvalitén på såväl medarbetare och ledningspersoner som de olika produktionsanläggningarna i Yale Intruder Security. Vi ser fram emot en spännande framtid tillsammans" säger Carl-Henric Svanberg, VD och Koncernchef i ASSA ABLOY.      
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 070-510 05 51, eller
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 070-698 85 72, eller
Ian Macfarlane, Enskilda Securities, tel. +44-171 246 4213 alt. +44 385 392 918
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
 
           
 
ASSA ABLOY-gruppen är global tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 13 000 anställda och
omsatte 1999 10 277 miljoner kronor.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar