ASSA ABLOY säljer Cardo Flow Solutions

ASSA ABLOYs dotterbolag Cardo AB har tecknat avtal med det Schweiziska företaget Sulzer Ltd om försäljning av Cardo Flow Solutions. Försäljningspriset uppgår till 5 900 MSEK på skuldfri basis. Försäljningen omfattar ej Lorentzen & Wettre.

"Jag tycker det är mycket glädjande att Cardo Flow Solutions i Sulzer Ltd får en långsiktig ägare som ger företaget ett industriellt hem och därmed skapar förutsättningar för en fortsatt bra utveckling" säger Johan Molin, VD och koncernchef i ASSA ABLOY i en kommentar.

ASSA ABLOY redogjorde i samband med det offentliggörandet av budet på Cardo den 13 december 2010 sin avsikt att konsolidera Cardo Entrance Solutions i ASSA ABLOYs division Entrance Systems samt att avyttra övriga verksamheter, det vill säga Cardo Flow Solutions och Lorentzen & Wettre, som inte långsiktigt passar in i ASSA ABLOYs verksamhet.

Transaktionen förväntas slutföras under andra halvåret 2011 och förutsätter godkännande av berörda myndigheter.


Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april kl.07.00.


Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar