ASSA ABLOY stärker sin ställning ytterligare i New York-området

 
ASSA ABLOYs amerikanska verksamhet förvärvar New England Lock & Hardware Co, som sedan början av seklet tillverkar låsprodukter under varumärket Segal.
 
Förvärvet innebär en bekräftelse av Medeco och Segals starka samarbete i den krävande New York marknaden och möjliggör för koncernen att expandera inom den betydande marknaden av hushåll via låssmeder men även via byggvaruhus marknaden. Medeco och Segal adderar värde till varandra genom deras kompletterande egenskaper som högsäkerhets lösningar för hushåll och mindre företag.
 
New England Lock & Hardware Co ligger i Norwalk, Connecticut och har ungefär 30 anställda. Bolaget har en låg lönsamhet, vilken bedöms kunna förbättras genom samordning med andra enheter inom gruppen, samt genom en ökad omsättning.
 
Förvärvet förväntas bidra till vinsten per aktie fr o m 1999. Omsättningen för 1998 beräknas uppgå till ca 2 MUSD. Förvärvet ger en obetydlig goodwill.
 
ASSA ABLOY är världens ledande låskoncern med en omsättning överstigande 8 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka 10 000. ASSA ABLOY utvecklar, tillverkar och marknadsför mekaniska lås, industrilås, elektromekaniska och elektroniska lås samt hotellås. Koncernen har marknadsledande positioner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Belgien, Tjeckien, Rumänien, Mexiko och USA samt en världsledande ställning inom området för hotellsäkerhet.
 
Ytterligare information lämnas av
 
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-698 85 52 atl. 070-510 05 51
 
Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-698 85 72 alt. 070-748 85 72
 
ASSA ABLOY AB (publ)
 
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-698 85 70, Fax: 08-698 85 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera